מקצוע מידע על מקצוע : תכן מבנים - רכיבים קויים - 205453

205453 - תכן מבנים - רכיבים קויים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  205457 מבוא לתורת המבנה       מקצועות קדם
 
  014134 תורת המבנה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205459 תכן מבנים 2      


התנהגות רכיבי מבנה קויים (קורה, עמוד, קורה-עמוד). עקרונות האנליזה והתכן. עיצוב צורת החתך וצורת הרכיב. מאפייני החתך - שטח, הקף, מרכז כובד, מומנט התנגדות, מומנט אינרציה. מאפייני הרכיב - מפתח, שינויים בצורת החתך, תנאי השענה, סיום ואי סיום סטטי. תכן הרכיב - הערכת מימדים ונתוח הגורמים המשפיעים על כך. התאמת החומרים לפתרון הנדרש (פלדה, עץ, בטון מזוין, בטון דרוך).


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:32:01