מקצוע מידע על מקצוע : סדנה הנדסית 2א" - 205435

205435 - סדנה הנדסית 2א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      3 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205427 טכנולוגיות בנייה ופרטי בניין 2   (   מקצועות קדם
) 205460 תכן מבנים 3 ו -    
 
  206013 סדנה טכנולוגית הנדסית 2       מקצועות זהים


הקורס עוסק בפרוייקט סמסטריאלי בראיה אינטגרטיבית של אדריכלות, הנדסה ותעשיה. במסגרת הקורס מוצעת בחירה בין קבוצות העוסקות בנושאים שונים.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:58:49