מקצוע מידע על מקצוע : מבנה ופרטי בניין 3 - 205423

205423 - מבנה ופרטי בניין 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205422 מבנה ופרטי בניין 2       מקצועות קדם
 
  205403 מבני ופרטי בנין 3       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  205411 טכנולוגיות בנייה 1      


בנייה קלה בפלדה, אלומיניום, זכוכית, חומרים פלסטיים ואלמנטי מעטפת קלים. סקירה גיאומטרית של מבנים מרחביים קלים ושל שיטות בנייתם. תאור מאפינים ותכונות. השוואת כושר ביצועים והערכה השוואתית של שיטות לבניית מבנים מרחביים. מערכות נושאות, מערכות מילואה ורכיבי מבנה העשויים מהחומרים הנ"ל. פתחים במבנה העשויים אלומיניום, זכוכית וחומרים פלסטיים. זיגוג ופנסטרציה (כולל קירות מסך). סקירת מוצרי התעשייה הרלוונטית בארץ.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:46:57