מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאקולוגיה של הנוף - 205200

205200 - מבוא לאקולוגיה של הנוף
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  209270 אקולוגיה של הנוף והמשאבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


תורת האקוסיסטמות, ביו - וטכנו אקוסיסטמות, הנוף והאקוסיסטמה האנושית הכוללת, זרימת אנרגיה, מחזורים ביואגוכימיים והשפעת האדם עליהם, ויסות קיברנטי באוכלוסיות ובמערכות אקולוגיות, איכות הסביבה וזיהום סביבתי, סוגיות בתכנון השימור והמימשק של נופים ושטחים פתוחים.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:10:10