מקצוע מידע על מקצוע : טיפולוגיות מגורים ומורפולוגיה עירונית - 205161

205161 - טיפולוגיות מגורים ומורפולוגיה עירונית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206952 ההיסטוריה של המגורים       מקצועות זהים


הקורס מתמקד בתכנון ועיצוב מערכות מגורים ובהשפעתן על עיצוב העיר ובוחן טיפולוגיות מגורים הן כמערכות דיור והן כיוצרות הרקמה העירונית. הסוגיות המרכזיות:
1. היבטים היסטוריים ותיאורטיים בהתגבשות המגורים כבעיה מרכזית בארכיטקטורה ובתכנון ערים.
2. טיפולוגיות מגורים.
3. הקשר בין טיפולוגיות מגורים והרקמה העירונית והאופן שבו משפיעות מערכות המגורים על ארגון ועיצוב העיר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 cambridge blackwell ellin n. postmodern urbanism
1993 cambridge mit press rowe p.g. modernity and housing

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:59:13