מקצוע מידע על מקצוע : מקורותיה והתפתחותה של הארכ" המודרנית - 205092

205092 - מקורותיה והתפתחותה של הארכ' המודרנית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  205091 תולדות הארכ' בימי הביניים והעת החדשה       מקצועות קדם
 
  205103 תולדות האדריכלות בעידן המודרני       מקצועות ללא זיכוי נוסף


לימוד התפתחות הארכיטקטורה המודרנית מהמהפכה התעשייתית עד למלחמת העולם השניה. בחינות היבטים היסטוריים ותיאורטיים תוך ניתוח מבחר תנועות, ארכיטקטים ובניינים משמעותיים.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 06:10:13