מקצוע מידע על מקצוע : אקולוגיה וסביבה - 205009

205009 - אקולוגיה וסביבה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  207955 מדעי הסביבה למתכננים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


חשיבותם של השיקולים הסביבתיים בתכנון אדריכלי עירוני ואזורי. המערכת ההידרולוגית ואספקת מים באיכות ובכמות, השפעת האדם על מערכות מחזוריות של מינרלים בטבע, פסולת, איכות אויר, רעש, התפקיד האקולוגי והסביבתי של מבנים ושטחים פתוחים, הפגיעה במגוון המינים. עקרונות מתחום הפיסיקה, הכימיה והביולוגיה הנדרשים להבנת סוגיות סביבתיות.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:26:43