מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למערכות מידע גיאוגרפי - 204204 (Current)

204204 - מבוא למערכות מידע גיאוגרפי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מטרות הקורס: לאפשר לסטודנטים הכרות תיאורטית והתנסות מעשית עם מערכת מידע גיאוגרפי gis - בהקשר לתחומי הכשרתם. התרגול יתבצע בסביבה של arcgis. נושאים עיקריים: שיטות ייצוג ותשאול מידע מרחבי, פונקציות ניתוח מרחביות, קרטוגרפיה ממוחשבת, קליטה ובנית מסד נתונים, שימוש בטכנולוגית gps.


הערות
קורס חובה במסלול לאדר' נוף, שנה ב'
בחינה
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 14.02.2022 א
  ב 14.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-17:30 ב אינגינר בן נון עדי הרצאה 10 11
    17:30-19:30 ב   תרגול 11
 
    15:30-17:30 ב אינגינר בן נון עדי הרצאה 10 12
    17:30-19:30 ב   תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 routledge stephen wise gis fundamentals
2012 esri press shanon mcelaney geodesign: case studies in regional and urban planning

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:07:22