מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאקולוגיה של הנוף - 204150

204150 - מבוא לאקולוגיה של הנוף
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014978 אקולוגיה למהנדסים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


התפתחות האקולוגיה ממדע ביולוגי למדע כוללני. האקולוגיה של הנוף. מבוא לתורת המערכות האקולוגיות, מחזורים ביוגאוכימיים והשפעת האדם עליהם. הגורמים האקולוגיים והשפעתם על הנוף. דינמיקה של אוכלוסיות. בעיות השמירה על איכות הסביבה ושמירת הטבע בחברה המודרנית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1981 הןצאת גסטליט, חיפה נאוה, זאב אקולוגיה של אדם ונוף
1984 john wiley and sons romade, f. ecology of natural resources

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:22:35