מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לאדריכלות נוף - 204000 (Current)

204000 - מבוא לאדריכלות נוף
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  204002 נוף וסביבה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הצגת תחומי עיסוקו של אדריכל הנוף, הנושאים, הכלים והתהליכים בהם הוא משתמש ליצירת סביבות חדשות, לשימור ולשינוי של סביבות קיימות. הגדרות, מושגי יסוד ורעיונות תכנוניים באדריכלות נוף. ניתוח עבודות להכרת הנושאים, שיטות העבודה האופיניות למקצוע. הבנת הנוף הטבעי והתרבותי בישראל כבסיס לעיצוב ותכנון הנוף.


הערות
קורס חובה שנה א', לסטודנטים ממסלול
ארכ' ואדריכלות נוף
בחינה
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 14.02.2022 א
  ב 28.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
231 אמדו 08:30-10:30 ב פרופ'ח ליסובסקי נורית הרצאה 10 10

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:39:59