מקצוע מידע על מקצוע : מדעי הנתונים הגנומיים - 138046

138046 - מדעי הנתונים הגנומיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134020 גנטיקה כללית   (   מקצועות קדם
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
  134020 גנטיקה כללית   ( או
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
) 134158 שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים ו -    
  134020 גנטיקה כללית   ( או
  134141 ביולוגיה חישובית ו -    
) 134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
  134020 גנטיקה כללית   ( או
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
) 236523 מבוא לביואינפורמטיקה ו -    
  134082 ביולוגיה מולקולרית   ( או
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
  134082 ביולוגיה מולקולרית   ( או
  134141 ביולוגיה חישובית ו -    
) 134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
  134082 ביולוגיה מולקולרית   ( או
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
) 236523 מבוא לביואינפורמטיקה ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
  134158 שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים ו -    
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
  134154 ביוסטטיסטיקה לביולוגים ו -    
) 134158 שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים ו -    
 
  138047 מדעי הנתונים הגנומיים       מקצועות זהים


הקורס יציג בפני הסטודנטים תכנות ביואינפורמטי מודרני, כולל גישה למאגר גנומי ממאגרים ציבוריים וביצוע ניתוחים מתקדמים על המידע. במהלך הקורס התלמידים יתנסו בניתוח סוגים שונים של מידע גנומי, כולל ביטוי גנים, אפיגנטיקה ונתונים ברמת התא הבודד, תוך למידת נושאים בסטטיסטיקה, למידת מכונה, ויזואליציה והדירות של אנליזות. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לכתוב קוד ב-r ולהשתמש בספריות שונות לביצוע ניתוחים מתקדמים.
2. להוריד מידע גנומי מסוגים שונים ממאגרים ציבוריים, להריץ תהליך ניתוח שלם ולהפיק ממנו תובנות. 3.להשתמש בכלים סטטיסטיים כדי להפיק תובנות בעלות משמעות מבחינה מדעית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ביולוגיה 11:30-13:30 ה ד"ר ארן דביר הרצאה 10 10
2 ביולוגיה 13:30-14:30 ה ד"ר ארן דביר תרגול 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2021 chapman and hall/crc. rafael a. irizarry, michael i. love data analysis for the life sciences wiyexiz ztexqm lqhecph andlj dyzlneze.
חובה 2020     computational genomics with r wiyexiz ztexqm lqhecph andlj dyzlneze

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:50:18