מקצוע מידע על מקצוע : שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים - 134158 (Current)

134158 - שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  064523 מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית       מקצועות קדם
  134082 ביולוגיה מולקולרית     או
 
  134119 בקרת הביטוי הגנטי       מקצועות צמודים
 
  236523 מבוא לביואינפורמטיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


בקורס ילמדו כלים מרכזיים בביואינפורמטיקה, דרכי גישה למאגרים של נתוני ענק בתחומי הביולוגיה והרפואה וגישות מתקדמות לניתוחם. יושם דגש על הכרה ושימוש של כלים קיימים בביואינפורמטיקה לפתרון בעיות בביולוגיה מולקולרית מודרנית. בקורס ילמדו דרכי ייצוג ואחזור רצפי חומצות גרעין וחלבונים מנתוני רצוף, ניבוי מבני של מולקולות ביולוגיות וניתוח רשתות ביולוגיות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
417 אמרסון 09:30-11:30 א פרופ' מנדל-גוטפרוי יעל הרצאה 10 11
230 ביולוגיה 11:30-12:30 א   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 cshl press david w. mount bioinformatics- sequence and genome analysis

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:01:04