מקצוע מידע על מקצוע : אנדוקרינולוגיה - 134155

134155 - אנדוקרינולוגיה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134082 ביולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
  134119 בקרת הביטוי הגנטי ו -    
) 134128 ביולוגיה של התא ו -    
 
  134055 אנדוקרינולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  136044 מנגנונים מולקולרים בפעולת הורמונים      
  274328 אנדוקרינולוגיה פיסיולוגיה ופתופיזיולוגיה      


מבוא: מה עושים הורמונים ומה היא המערכת האנדוקרינית. סוגים של הורמונים ורצפטורים, ומנגנוני ההשפעה שלהם. בקרה על פעילות הורמונאלית והמערכת האנדוקרינית. ההיפופיזה - בלוטה מרכזית במערכת האנדוקרינית. הבקרה האנדוקרינית על גדילה. בלוטת המגן. תפקידי המערכת האנדוקרינית ברבייה. בלוטת האדרנל וסטראוידוגנזה. הלבלב וסוכרת.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 23/01/2021 בשעה 21:40:32