מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה חישובית - 134141 (Current)

134141 - ביולוגיה חישובית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134082 ביולוגיה מולקולרית       מקצועות קדם
 
  234128 מבוא למחשב שפת פייתון       מקצועות צמודים


בקורס נלמד כיצד ניתן לגשת למגוון רחב של בעיות ביולוגיות באמצעות רעיונות ומושגים מרכזיים ממדעי המחשב: אלגוריתמים ברשתות ביולוגיות, אנליזת רצפים ביולוגיים, ניתוח רשימות נתונים, עיבוד תמונות ביולוגיות, סימולציה של מערכות דינמיות ועוד. זהו לא קורס תכנות, אך נלמד כמה שיעורי בסיס בשפת התכנות הפופולרית פייתון ונשתמש בה במהלך הקורס.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א ד"ר שטרן שי הרצאה 10 11
230 ביולוגיה 15:30-16:30 ג   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 chapman and hall/crc sebastian bassi python for bioinformatics

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 05:27:24