מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה של התא - 134128 (Current)

134128 - ביולוגיה של התא
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134082 ביולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    
 
  134119 בקרת הביטוי הגנטי       מקצועות צמודים
 
  134029 ביולוגיה של התא 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134053 ביולוגיה של התא 2      
  134116 ביולוגיה של התא      
  274167 ביולוגיה של התא      
 
  134056 מתא לרקמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


ממברנת-מבנה ותפקוד (ריענון). איברוני התא האאוקריוטי: הרטיקולום האנדופלסמטי-טרנסלוקציה תוך תרגום, בקרת איכות ופירוק חלבונים פגומים במערכת היוביקואיטין, הגולג'י ומערך האנדוזומים, מנגנוני הטרנספורט הווסיקולרי. טרנספורט אחר-תרגומי לגרעין התא ולמיטוכונדריה. שלד התא-חלבוני השלד ותפקודם בתא, תאים קוטביים. מתא לרקמה: תאחיזה בין תאים לבין עצמם - צמתים בין תאים. המטריקס החוץ-תאי ותפקידו בעיגון תאים והעברת איתותים. תקשורת בין תאים - מנגנוני העברת אותות באמצעות קולטנים ממברנלים. מסלולי העברת האותות העיקריים באמצעות rtks/gpcr. בקרת מחזור התא-מנגנונים מולקולרים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ביולוגיה 13:30-16:30 א ד"ר שיבר אילה
פרופ' פודבילביץ בנימין
הרצאה 10 11
502 אולמן 12:30-13:30 א גב פיינסוד שי
גב סארג'י מחאסן
תרגול 11
 
1 ביולוגיה 13:30-16:30 א ד"ר שיבר אילה
פרופ' פודבילביץ בנימין
הרצאה 10 12
502 אולמן 14:30-15:30 ד גב סארג'י מחאסן תרגול 12
 
1 ביולוגיה 13:30-16:30 א ד"ר שיבר אילה
פרופ' פודבילביץ בנימין
הרצאה 10 13
103 אולמן 10:30-11:30 ד גב פיינסוד שי תרגול 13
 
        ד"ר שיבר אילה
פרופ' פודבילביץ בנימין
הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 17:46:14