מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוביולוגיה ווירולוגיה - 134121 (Current)

134121 - מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  134082 ביולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    
 
  064409 מבוא למיקרוביולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  064419 מיקרוביולוגיה כללית      
  134057 יסודות במיקרוביולוגיה      
  274245 בקטריולוגיה כללית      
  274247 וירולוגיה      
  274252 פתוגנים אאוקריוטים      
  274372 בקטריולוגיה      


הקורס מקנה עקרונות יסוד במיקרוביולוגיה כללית. נושאי הקורס הם: מיקרוביולוגיה באספקט היסטורי, חידושים ושיטות במאה העשרים ואחת, תאים פרוקריוטים - מבנה ותפקוד, השפעת גורמים כימופיסיקליים על גידול וקיום, מיקרואורגניזמים ופיתוח מנגנוני עמידות, שונות מטבולית והשתלבות במחזור החומרים בטבע, אקולוגיה מיקרוביאלית. מבנה, תפקוד ומסלולי הדבקה של וירוסים ובקטריופאג'ים. העברת חומר גנטי בחיידקים, ספורות בקטריאליות, אבולוציה וסיסטמטיקה של מיקרואורגניזמים, מושגי יסוד בתורת החיסון, מבוא למיקרוביולוגיה קלינית.


הערות
ההרצאה תתקיים באודיטוריום חדר 100
בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון.
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
300 הנ.מזון 09:00-12:00 ב 04.07.2022 א
      א 23.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  הנ.מזון 15:30-16:30 ב פרופ' בז'ה עודד הרצאה 10 10
  הנ.מזון 14:30-16:30 ה

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 17:22:46