מקצוע מידע על מקצוע : בקרת הביטוי הגנטי - 134119 (Current)

134119 - בקרת הביטוי הגנטי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134082 ביולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    
 
  134016 ביולוגיה מולקולרית 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274243 ביולוגיה מולקולרית ומנגנוני בקרה      


בקרת הביטוי הגנטי בתאים פרוקריטים ואאוקריוטים: בקרת תעתוק-אלמנטים רגולטורים בציס, פקטורי תעתוק, מודיפיקציות בכרומטין. שחבור חלופי. בקרת תרגום. בקרה על ידי רנ"א לא מקודד. מבנה הגנום. ביטוי מתואם של משפחות וסוגי גנים. רצפים חוזרים ורצפים ניידים ותפקידם בבקרת הביטוי הגנטי. בקרה כלל-גנומית. אינטגרציה בין מערכות בקרה והמשמעות הפנוטיפית שלה.
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
800
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ג 02.08.2022 א
      א 18.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ביולוגיה 08:30-10:30 ד פרופ' מנדל-גוטפרוי יעל הרצאה 10 11
102 אולמן 12:30-13:30 א גב זודמן מאיה
מר ארגואטי אמיר
תרגול 11
 
1 ביולוגיה 08:30-10:30 ד פרופ' מנדל-גוטפרוי יעל הרצאה 10 12
1 ביולוגיה 15:30-16:30 ג גב זודמן מאיה תרגול 12
 
1 ביולוגיה 08:30-10:30 ד פרופ' מנדל-גוטפרוי יעל הרצאה 10 13
102 אולמן 14:30-15:30 ד מר ארגואטי אמיר תרגול 13
 
        פרופ' מנדל-גוטפרוי יעל הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 17:41:35