מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה של התא - 134116

134116 - ביולוגיה של התא
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  134082 ביולוגיה מולקולרית   (   מקצועות קדם
) 134113 מסלולים מטבולים ו -    
 
  134119 בקרת הביטוי הגנטי       מקצועות צמודים
 
  134029 ביולוגיה של התא 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134053 ביולוגיה של התא 2      
  134128 ביולוגיה של התא      
 
  134056 מתא לרקמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


ממברנת התא-מבנה הדו-שכבה, הרכב ותכונות פיסיקליות. חלבוני ממברנה- דרכי עיגון, אזורים טרנס-ממברנלים-מבנה ותפקוד. שלד התא-חלבוני השלד ותפקודם בתא, תאים פולרים וצמתים בין תאים. איברוני התא האאוקריוטי: הרטיקולום האנדופלסמטי, הגולג'י ומערך האנדוזומים, מנגנוני הטרנספורט הווסיקולרי. גרעין התא-מבנה, מעבר חלבונים וחומצות נוקלאיות דרך ממברנת הגרעין. טרנספורט של חלבונים למיטוכונדריה. מחזור התא-מנגנונים מולקולרים, תפקיד מערכת היוביקויטין. מוות תאי מתוכנן (אפופטוסיס). רקמות: תאחיזה בין תאים לבין עצמם ובין תאים למטריקס החוץ-תאי. מנגנוני העברת אותות בתא-רצפטורים ומסלולי העברת האותות העיקריים. בקרת גדילה של תאים ומנגנוני הטרנספורמציה הסרטנית.


נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 06:49:54