מקצוע מידע על מקצוע : מסלולים מטבולים - 134113 (Current)

134113 - מסלולים מטבולים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  125801 כימיה אורגנית   (   מקצועות קדם
) 134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
  125801 כימיה אורגנית   ( או
) 134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה ו -    
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1   ( או
) 134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1   ( או
) 134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה ו -    
 
  134028 ביוכימיה של מטבוליזם הביניים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274241 ביוכימיה כללית      
  336004 תהליכים ביולוגיים      
 
  134044 ביוכימיה א'       מקצועות מכילים
  134048 ביוכימיה ל-לא ביולוגים      


קטבולים ואנבוליזם, המסלול המטבולי. מנגנוני בקרה הפועלים במסלולים מטבולים. תיאור המסלולים המרכזיים במטבוליזם התאי: גליקוליזה, מעגל החומצה הציטרית, זירחון חימצוני ופוטוסינטזה, מסלול הפנטוז פוספאט, גלוקונאוגנזה. מאגרי אנרגיה מטבולית: גליקוגן וחומצות שומן והבקרה ההורמונלית על יצירתם ופירוקם. מטבוליזם במצבי עקה: רעב ומחלת הסוכרת. המטבוליזם של פוספוליפידים, כולסטרול, חומצות אמינו ונוקלאוטידים. אינטגרציה של המטבוליזם התאי.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 17.02.2023 א
  א 26.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 14:30-17:30 ג פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 11
1 סגו 17:30-18:30 ג גב גור אלונה תרגול 11
 
1 סגו 14:30-17:30 ג פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 12
309 אולמן 10:30-11:30 ד גב גור אלונה תרגול 12
 
1 סגו 14:30-17:30 ג פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 13
309 אולמן 11:30-12:30 ד גב' לוין פיאדה אופיר תרגול 13
 
1 סגו 14:30-17:30 ג פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 14
501 אולמן 11:30-12:30 ד פרופ' משעור פראס תרגול 14
 
1 סגו 14:30-17:30 ג פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 15
606 אולמן 14:30-15:30 א גב' לוין פיאדה אופיר תרגול 15
 
1 סגו 14:30-17:30 ג פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 16
702 אולמן 17:30-18:30 ג פרופ' משעור פראס תרגול 16
 
1 סגו 14:30-17:30 ג פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 17
703 אולמן 17:30-18:30 ג גב ערמן ענבר תרגול 17
 
1 סגו 14:30-17:30 ג פרופ' רייטר יורם הרצאה 10 18
104 אולמן 14:30-15:30 ד גב ערמן ענבר תרגול 18
 
        פרופ' רייטר יורם הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ' רייטר יורם הרצאה 77 77
          תרגול 77


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 addison wesley longman inc. mathew, van hilde and ahern biochemistry 3rd. ed.
1999 wiley voet, voet and pratt fundamentals of biochemistry

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:39:13