מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה מולקולרית - 134082 (Current)

134082 - ביולוגיה מולקולרית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  125801 כימיה אורגנית   (   מקצועות קדם
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
) 134020 גנטיקה כללית ו -    
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1   ( או
  134020 גנטיקה כללית ו -    
) 134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה ו -    
  125801 כימיה אורגנית   ( או
  134020 גנטיקה כללית ו -    
) 134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה ו -    
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1   ( או
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
) 134020 גנטיקה כללית ו -    
 
  134113 מסלולים מטבולים       מקצועות צמודים
 
  064523 מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274243 ביולוגיה מולקולרית ומנגנוני בקרה      
 
  274010 מבוא לגנטיקה לרפ"ע       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


חומצות גרעין: אבני הבניין, מבנה הדנ"א, מבנה הכרומטין בתאים אאוקריוטיים ואריזת הדנ"א. שכפול דנ"א, תיקון ורקומבינציה- מנגנונים ואנזימים המעורבים בתהליך. תעתוק - מנגנון ואלמנטים בסיסיים בציס ובטרנס המשתתפים בתהליך (פרומוטור, רנ"א פולימרז). עיבוד ושחבור רנ"א. תרגום- הקוד הגנטי, מבנה הריבוזום, trna. שלבי התרגום - התחלה, הארכת החלבון וסיום.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 09.02.2023 א
  ה 09.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ביולוגיה 10:30-12:30 א פרופ'ח ערבה יואב הרצאה 10 11
417 אמרסון 10:30-11:30 ד גב דראושה מלק תרגול 11
 
1 ביולוגיה 10:30-12:30 א פרופ'ח ערבה יואב הרצאה 10 12
1 ביולוגיה 11:30-12:30 ד גב' כהן בר תרגול 12
 
1 ביולוגיה 10:30-12:30 א פרופ'ח ערבה יואב הרצאה 10 13
1 ביולוגיה 11:30-12:30 ה גב דראושה מלק תרגול 13
 
1 ביולוגיה 10:30-12:30 א פרופ'ח ערבה יואב הרצאה 10 14
1 ביולוגיה 13:30-14:30 א גב' כהן בר תרגול 14
 
        פרופ'ח ערבה יואב הרצאה 60 69
          תרגול 69

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:21:30