מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה מולקולרית - 134082

134082 - ביולוגיה מולקולרית
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  125801 כימיה אורגנית   (   מקצועות קדם
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
) 134020 גנטיקה כללית ו -    
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1   ( או
  134020 גנטיקה כללית ו -    
) 134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה ו -    
  125801 כימיה אורגנית   ( או
  134020 גנטיקה כללית ו -    
) 134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה ו -    
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1   ( או
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
) 134020 גנטיקה כללית ו -    
 
  134113 מסלולים מטבולים       מקצועות צמודים
 
  064523 מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274243 ביולוגיה מולקולרית ומנגנוני בקרה      
 
  274010 מבוא לגנטיקה לרפ"ע       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


חומצות גרעין: אבני הבניין, מבנה הדנ"א, מבנה הכרומטין בתאים אאוקריוטיים ואריזת הדנ"א. שכפול דנ"א, תיקון ורקומבינציה- מנגנונים ואנזימים המעורבים בתהליך. תעתוק - מנגנון ואלמנטים בסיסיים בציס ובטרנס המשתתפים בתהליך (פרומוטור, רנ"א פולימרז). עיבוד ושחבור רנ"א. תרגום- הקוד הגנטי, מבנה הריבוזום, trna. שלבי התרגום - התחלה, הארכת החלבון וסיום.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/3202 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 17:05:33