מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה של ההתפתחות - 134069 (Previous)

134069 - ביולוגיה של ההתפתחות
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  134116 ביולוגיה של התא   (   מקצועות קדם
) 134119 בקרת הביטוי הגנטי ו -    
  134119 בקרת הביטוי הגנטי   ( או
) 134128 ביולוגיה של התא ו -    
 
  136105 ביולוגיה מולקולרית ותאית של התפתחות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


א. מורפוגנזה. יצירת תבניות הגוף. גרדיינטים ושדות מורפוגנטיים. התפתחות איברים בזבוב התסיסה מהעובר ועד הבוגר. מורפוגנים, גני-על, וגנים הומיאוטיים. הבסיס המולקולרי לקביעת הצירים בעוברי הנמטודה, העוף, והעכבר. תפקיד אינטראקציות תא-תא ואפופטוזיס בהתפתחות. ב. דיפרנציאציה ויצירת איברים. זיהוי ובידוד גנים הקשורים להתפתחות. הבקרה על ביטוי גנים בהתפתחות. רגנרציה. קביעת גודל התא, דטרמינציה ודיפרנציאציה. יצירת אברי המין בנמטודה, העין בזבוב התסיסה, הכנף בעוף, האצבעות בעכבר. ג. אבולוציה והתפתחות. ממאגרי גנים דומים ליצירת אורגניזמים שונים. שינויים אבולוציוניים בגנים התפתחותיים ובבקרה על ביטוי גנים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ביולוגיה 10:30-12:30 ב פרופ' פודבילביץ בנימין הרצאה 10 11
417 אמרסון 11:30-12:30 ד פרופ' פודבילביץ בנימין תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 oxford wolpert principles of development 2nd ed.

נערך בתאריך 28/06/2022 בשעה 05:30:42