מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה 1 - 134058 (Current)

134058 - ביולוגיה 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  015904 מבוא לאגרוביולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134010 ביולוגיה למהנדסים      
  134017 ביולוגיה של התא למדעי הסביבה      
  134127 נושאים בביולוגיה      
 
  134066 מבוא לביולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  134012 מבוא לביולוגיה של התא       מקצועות מכילים


בסמסטר א' הקורס מיועד ל: ביולוגיה ומסלוליה, הנ. ביוטכנולוגיה ומזון והוראת המדעים וקבוצה מסויימת בנפרד - לפקולטות הנדסיות. בסמסטר ב' הקורס מיועד ל: הנ. ביו-רפואית, הנ. חשמל, מדעי המחשב, מתמטיקה וכימיה. הביולוגיה והגישה המחקרית, המים והסביבה, האבולוציה הכימית, מקרומולקולות, הדוגמה המרכזית-חומצות גרעין, שכפול, שעתוק ועבוד ר.נ.א., הצופן הגנטי והתרגום, טכנולוגיית הד.נ.א. והגנומיקה. התא הפרוקריוטי, קרום התא-מבנה ותפקוד, עקרונות המטבוליזם ומיחזור האנרגיה. יסודות הסיסטמטיקה, הטקסונומיה, והפילוגנזה. התא האאוקריוטי-אברוני התא, מחזור התא, מיטוזה ומיוזה, מהתא לרקמה, תאי גזע והתמיינות. יסודות האבולוציה.


הערות
הר 30- מיועדת לוותיקים. הרישום על
בסיס מקום פנוי.
הר 10- עבור חדשים מתקבלי חורף תשפ"א
מ-ביולוגיה, ביוכימיה מולקולרית -
חומרים-ביולוגיה וביואינפורמטיקה.
הר 20- עבור חדשים מהנ.כימית, הנ.
ביוכימית, ביוטכנולוגיה ומזון
חינוך למדע, ביו-רפואה, הנ.סביבה
ביו-רפואה-פיסיקה וחומרים-רפואה.
הר 20+10- גם עבור וותיקים מהמסלולים
המורשים החוזרים על הקורס.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 21.02.2023 א
  ג 21.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ביולוגיה 14:30-16:30 א ד"ר מאירי דדי הרצאה 10 10
1 ביולוגיה 12:30-13:30 ה
 
6 קאהן 13:30-14:30 א פרופ' בז'ה עודד הרצאה 20 20
6 קאהן 12:30-14:30 ג
 
1 סגו 13:30-14:30 א פרופ'ח קפלן אריאל הרצאה 30 30
280 בנ.מאייר 12:30-14:30 ג
 
        פרופ' בז'ה עודד הרצאה 40 40
 
        פרופ' בז'ה עודד הרצאה 69 69
 
        פרופ' בז'ה עודד הרצאה 77 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 07:13:35