מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה של התא 2 - 134053

134053 - ביולוגיה של התא 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134029 ביולוגיה של התא 1       מקצועות קדם
 
  134070 מתא לרקמה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134116 ביולוגיה של התא      
  134128 ביולוגיה של התא      
  136102 ביולוגיה של התא 2      


בקרת מעגל התא, תאחיזה בין תאים ובין תאים למטריקס החוץ תאי. סוגי תקשורת בין תאים, המוליקולות המשתתפות בתקשורת בין תאים והרצפטורים המתווכים את פעילותן. משפחת הטירוזין קינאזות כמודל להעברת אותות. הביולוגיה של הסרטן והמנגנונים הגורמים למחלה. תפקיד בקרי מעגל התא וגורמי גדילה במחלת הסרטן.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:39:29