מקצוע מידע על מקצוע : ביולוגיה של התא 1 - 134029

134029 - ביולוגיה של התא 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   (   מקצועות קדם
) 134028 ביוכימיה של מטבוליזם הביניים ו -    
  134044 ביוכימיה א'     או
  134048 ביוכימיה ל-לא ביולוגים     או
 
  134116 ביולוגיה של התא       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134128 ביולוגיה של התא      


ממברנת התא - מבנה ותפקוד. חלבוני הממברנה וטרנספורט של מוליקולות קטנות. מערכת העצבים - פרקים נבחרים. שלד התא - מבנה וארגון מנגנוני התכווצות השריר. הכוונת חלבונים במערכת ההפרשה. המנגנונים המוליקולריים המכוונים מעבר חלבונים למדורי התא השונים. עבוד לאחר התרגום של חלבונים. גרעין התא, מבנה ומעבר של מקרומוליקולות אל ומחוץ לגרעין.


נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:32:38