מקצוע מידע על מקצוע : גנטיקה כללית - 134020 (Current)

134020 - גנטיקה כללית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  134058 ביולוגיה 1       מקצועות קדם
  134127 נושאים בביולוגיה     או
 
  134144 מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח       מקצועות צמודים
 
  274165 גנטיקה כללית לרפואנים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274223 תורשת האדם      
 
  274010 מבוא לגנטיקה לרפ"ע       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


בסמסטר א' הקורס מיועד להנ.ביוטכנולוגיה ומזון והשאר על בסיס פנוי. בסמסטר ב' הקורס מיועד לביולוגיה ומסלוליה והוראת המדעים בלבד. נושאי הקורס: חוקי התורשה המנדליים והלא מנדליים, מהות הגן, ניתוח שושלות, התיאוריה הכרומוזומלית של ההורשה, קביעת מין, תאחיזה, שחלוף ושיטות למיפוי גנים באדם ובאורגניזמים שונים, מוטציות ושינויים במבנה הכרומוזומים ובמספרם, אינטראקציה בין גנים. הערה: הקורס פתוח לסטודנטים מפקולטות אחרות. ידרשו מקצועות קדם מקבילים בתאום עם מורה הקורס.


הערות
קב 77- עבור סין.
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
214
215
216
נהול
נהול
נהול
13:00-16:00 ג 02.08.2022 א
      א 23.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 ביולוגיה 09:30-12:30 א פרופ'ח איוב נביה הרצאה 10 11
1 ביולוגיה 12:30-13:30 א גב בשארה לילא תרגול 11
 
1 ביולוגיה 09:30-12:30 א פרופ'ח איוב נביה הרצאה 10 12
104 אולמן 14:30-15:30 ב גב ערמן ענבר תרגול 12
 
1 ביולוגיה 09:30-12:30 א פרופ'ח איוב נביה הרצאה 10 13
1 ביולוגיה 14:30-15:30 ד גב בן-עוז בלה תרגול 13
 
1 ביולוגיה 09:30-12:30 א פרופ'ח איוב נביה הרצאה 10 14
101 אולמן 12:30-13:30 א גב ערמן ענבר תרגול 14
 
        פרופ'ח איוב נביה הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ'ח איוב נביה הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2021 , 2021/2022 קיץ תשפ"ב
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/3202 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:10:35