מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה - 134019 (Current)

134019 - מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124114 יסודות הכימיה   (   מקצועות קדם
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
  124114 יסודות הכימיה   ( או
) 134127 נושאים בביולוגיה ו -    
  125011 כימיה כללית + מעבדה   ( או
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
  124120 יסודות הכימיה   ( או
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
 
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1       מקצועות צמודים
  125801 כימיה אורגנית      
 
  134042 יסודות הביוכימיה ואנזימולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה      
 
  134003 ביוכימיה א'       מקצועות מכילים
  134038 ביוכימיה ל.      
  134044 ביוכימיה א'      
  134048 ביוכימיה ל-לא ביולוגים      


בסמסטר א' הקורס מיועד: להנדסה כימית, כימיה, מכונות, סביבה, ביו-רפואה בלבד. בסמסטר ב' הקורס מיועד: לביולוגיה ומסלוליה, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון והוראת המדעים בלבד. המבנה והתכונות של חומצות אמינו. תכונות כימיות ופיסיקאליות של פפטידים וחלבונים: מבנה ראשוני, שניוני ושלישוני. תהליך הקיפול של חלבונים ותפקוד של השפרונים. תכונות ייחודיות לחלבונים סיביים, מבניים וממברנאלים. בידוד והפרדה של חלבונים. מבנה רביעוני: המוגלובין כמודל לאינטראקציות קואופרטיביות. אנזימים, עקרונות הקטליזה האנזימתית, קואנזימים וקופקטורים, קינטיקה אנזימתית, מבנה האתר הפעיל ומנגנוני קטליזה נפוצים. בקרת פעולתם של אנזימים ומנגנוני עיכוב שונים. בקרה של אנזימים על ידי מודיפיקציות אחר-תרגומיות. מבוא למבנה ותפקוד של סוכרים וליפידים.


הערות
תרגיל 14 משוריין להנדסה ביו-רפואית
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 17.02.2023 א
  ג 21.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 11
305 אולמן 16:30-17:30 ג   תרגול 11
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 12
704 אולמן 11:30-12:30 ד   תרגול 12
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 13
601 אולמן 11:30-12:30 ה   תרגול 13
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 14
601 אולמן 11:30-12:30 ד   תרגול 14
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 15
102 אולמן 10:30-11:30 ד   תרגול 15
 
1 פיסיקה 08:30-10:30 ג פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 16
102 אולמן 16:30-17:30 ד   תרגול 16
 
        פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 freeman stryer biochemistry

נערך בתאריך 28/11/2022 בשעה 06:39:54