מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה - 134019 (Current)

134019 - מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124114 יסודות הכימיה   (   מקצועות קדם
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
  124114 יסודות הכימיה   ( או
) 134127 נושאים בביולוגיה ו -    
  125011 כימיה כללית + מעבדה   ( או
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
  124120 יסודות הכימיה   ( או
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
 
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1       מקצועות צמודים
  125801 כימיה אורגנית      
 
  134042 יסודות הביוכימיה ואנזימולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  134067 יסודות הביוכימיה והאינזימולוגיה      
 
  134003 ביוכימיה א'       מקצועות מכילים
  134038 ביוכימיה ל.      
  134044 ביוכימיה א'      
  134048 ביוכימיה ל-לא ביולוגים      


בסמסטר א' הקורס מיועד: להנדסה כימית, כימיה, מכונות, סביבה, ביו-רפואה בלבד. בסמסטר ב' הקורס מיועד: לביולוגיה ומסלוליה, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון והוראת המדעים בלבד. המבנה והתכונות של חומצות אמינו. תכונות כימיות ופיסיקאליות של פפטידים וחלבונים: מבנה ראשוני, שניוני ושלישוני. תהליך הקיפול של חלבונים ותפקוד של השפרונים. תכונות ייחודיות לחלבונים סיביים, מבניים וממברנאלים. בידוד והפרדה של חלבונים. מבנה רביעוני: המוגלובין כמודל לאינטראקציות קואופרטיביות. אנזימים, עקרונות הקטליזה האנזימתית, קואנזימים וקופקטורים, קינטיקה אנזימתית, מבנה האתר הפעיל ומנגנוני קטליזה נפוצים. בקרת פעולתם של אנזימים ומנגנוני עיכוב שונים. בקרה של אנזימים על ידי מודיפיקציות אחר-תרגומיות. מבוא למבנה ותפקוד של סוכרים וליפידים.


הערות
קב 77- עבור סין.
מועדי בחינות 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
700
701
702
703
704
705
706
707
708
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 07.07.2022 א
      ג 20.09.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 1202/2202 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
100 הנ.מזון 13:30-15:30 א פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 11
3 ה.כימית 12:30-13:30 א גב פרבר הודיה תרגול 11
 
100 הנ.מזון 13:30-15:30 א פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 12
3 ה.כימית 15:30-16:30 א מר אהרון חננאל תרגול 12
 
100 הנ.מזון 13:30-15:30 א פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 13
103 אולמן 14:30-15:30 ב גב רגוניס פלג תרגול 13
 
100 הנ.מזון 13:30-15:30 א פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 14
702 אולמן 14:30-15:30 ד גב פרבר הודיה תרגול 14
 
100 הנ.מזון 13:30-15:30 א פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 10 15
4 ה.כימית 15:30-16:30 א גב רגוניס פלג תרגול 15
 
        פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 60 69
          תרגול 69
 
        פרופ'ח לנדאו מיטל הרצאה 77 77
          תרגול 77


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2202/3202 חורף תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 freeman stryer biochemistry

נערך בתאריך 28/05/2022 בשעה 16:25:15