מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית - 127446 (Current)

127446 - מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124400 כימיה קוונטית 1       מקצועות קדם
 
  116031 מבוא לאינפורמציה וחישוב קוואנטים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית      
 
  324272 חישוב קוונטי-מהלכה למעשה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


עקרון הסופרפוזיציה ופנק' גל, מטריצת צפיפויות, התאבכות קוונטית ועקרון הדואליות, שזירה ואי מקומיות כולל מצבי בל, הגבול הקוונטי-קלאסי, עקרונות של תקשורת וטלפורטציה קוונטית, מחשוב קוונטי (ברמה בסיסית) וחישה קוונטית. תהודה מגנטית באופן מוגבל בעיקר בהתייחס למערכת שתי רמות כללית וכדור בלוך, אופטיקה קוונטית ומשואות ג'ינס קמינגס באופן תמציתי. משוואת מאסטר של לינדבלד, עירור קולקטיבי של ספינים במהוד. עקרונות וגישות בחומרים ומולקולות להתקנים קוונטיים - שמירה על זמני קוהרנטיות, מינימיזציה של רעש פוטוני/פונוני וכדומה בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר איך תופעות קוונטיות יכולות להתבטא ולהתגלות בחיי היום יום ובניסויים עכשוויים, כולל מספר יישומים קיימים ועתידים של תופעות קוונטיות
2. להבין ולתאר את תהליך המדידה והשפעתו על הנמדד.
3. להבין ולתאר מתמטית תהליכים קוהרנטיים ואבוד קוהרנטיות.
4. לתאר מבחינה קוונטית ומתמטית מספר ניסויים מרכזיים, כגון ניסוי בל, וניסויים במערכות שתי רמות בלי ועם מהוד.
5. להבין את האתגרים העומדים בפני תכנון מולקולות וחומרים להתקני טכנולוגיות קוונטיות ואת הגישות השונות בתחום.


מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ד פרופ' בלנק אהרן הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ד   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 oxford serge haroche, jean-michel raimond exploring the quantum: atoms, cavities, and photons, chapters 1-4
2000 cambridge m.a nielsen and i.l chuang quantum computation and quantume information, chapters 1-4
2016 us department of energy us department of energy quantum materials for energy relevant technology

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 05:00:13