מקצוע מידע על מקצוע : מצב מוצק לכימאים (מצומצם) - 127428

127428 - מצב מוצק לכימאים (מצומצם)
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124413 תרמודינמיקה סטטיסטית   (   מקצועות קדם
  124416 אלקטרומגנטיות וחומר ו -    
) 124417 כימיה פיס-ספקטרוסקופיה מולקולרית ו -    
 
  046129 פיסיקה של מצב מוצק ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מוצקים יוניים, קוולנטיים, מולקולריים ומתכתיים. מבנים קריסטלוגרפיים טיפוסיים. סריג הופכי. רמות אנרגיה ומבנה פסים, מתכות, מוליכים למחצה ומבודדים. סימום של מוליכים למחצה, מוצקים אמורפיים. תרמודינמיקה ותאור מקרוסקופי של משטחים. שיטות נסיוניות לחקר משטחים: דיפרקציה וספקטרוסקופיה אלקטרונית. מיקרוסקופית סריקה. ספיחה, ריאקציות על פני השטח וקטליזה הטרוגנית.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2170524 1996 john wiley c. kittel introduction to solid state physics
2149113 1994 wiley interscience g.a. somorjai surface chemistry and catalysis

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 10:24:37