מקצוע מידע על מקצוע : כימיה אורגנית - 125801

125801 - כימיה אורגנית
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124114 יסודות הכימיה       מקצועות קדם
  124120 יסודות הכימיה     או
  125001 כימיה כללית     או
  125011 כימיה כללית + מעבדה     או
 
  124705 כימיה אורגנית 2 מורחב       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  124701 כימיה אורגנית 1 מורחב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1      
  124801 כימיה אורגנית 1ב      
  124802 כימיה אורגנית 2ב      
  124807 כימיה אורגנית 1ר'      
  124809 כימיה אורגנית 2ר      
  125802 כימיה אורגנית רב"מ      
 
  124706 כימיה אורגנית 2 מהנדסים       מקצועות מכילים
  124708 כימיה אורגנית מורחב 1      
  124709 כימיה אורגנית 2 כ' מורחב      
  124710 כימיה אורגנית 2      
  125800 כימיה אורגנית מ'      


פחמימנים רוויים ובלתי רוויים, כהלים ואתרים, אלקיל-הלידים, חומצות אורגניות, אסטרים וליפידים, סטראוכימיה, נגזרות של חומצות קרבוקסיליות. אמינים, חומצות אמיניות, חלבונים, אלדהידים וקטונים, כימיה של סוכרים, ארומטיות ותגובות הבנזן, תגובות דחיסה שונות לבנית מולקולות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2202/3202 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 macmillan, n.y. a. streitwieser, c.h. heathcock a. streitwieser, c.h. heathcock introduction to organic chemistry

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:51:47