מקצוע מידע על מקצוע : כימיה כללית - 125001 (Current)

125001 - כימיה כללית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  124107 כימיה לפיזיקאים מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  124108 כימיה לפיסיקאים      
  124117 יסודות הכימיה א'      
  124118 יסודות הכימיה ב'      
 
  124002 כימיה 1 ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  124051 כימיה 1 לרפואנים      
  124104 כימיה אי-אורגנית 1מ      
  125011 כימיה כללית + מעבדה      
 
  124001 כימיה 1       מקצועות מכילים
  124010 כימיה 1א      
  124011 כימיה 11      
  124114 יסודות הכימיה      
  124115 יסודות הכימיה א'      
  124116 יסודות הכימיה ב'      
  124117 יסודות הכימיה א'      
  124118 יסודות הכימיה ב'      
  124120 יסודות הכימיה      
  124122 מעבדה ביסודות הכימיה      


מבוא, משקלים אטומיים ומולקולריים, יחידת ריכוז, סטויכיומטריה. ספקטרום אטומי. אטום המימן לפי מודל בוהר. חלקיקים וגלים, משוואת שרדינגר. אורביטלים אטומיים. המערכה המחזורית. הקשר היוני, הקשר הקוולנטי, נוסחאות לואיס. מומנט דיפול. מבנה מרחבי של מולקולות. גזים, משוואת הגזים האידאליים, נוזלים, לחץ אדים, רתיחה, תכונות נוזלים. מוצקים, סוגי סריגים גבישיים, גבישים יונים. דיאגרמת פאזות. תרמוכימיה, אנרגיה פנימית ואנטלפיה, חוק הס. שווי משקל בריאקציות כימיות, שיווי משקל הטרוגני, שווי משקל במערכות גזיות, עקרון לה שטליה. תמיסות אלקטרוליטיות, מלחים קשי תמס ומכפלת המסיסות, חומצות ובסיסים. תהליכי חימצון חיזור, תאים אלקטרוכימיים, מצברים ותאי דלק.


הערות
הר 20- לוותיקים שאצלם המקצוע בחירה
מתוך רשימת מקצועות. הרישום על בסיס
מקום פנוי.
הר 10- ברישום המוקדם מוצעת לסטו.מ-
הנ.אוויר', חומרים-פיסיקה,ביו-רפואה,
ביורפואה-פיסיקה וביואינפורמטיקה.
הר 30- ברישום המוקדם להנ.אזרחית -
מוצעת לסטו. ממסלולי הנדסה אזרחית.
הר 30- ברישום מוקדם עבור סט'
מהנ. מכונות ומסלול חינוך מכונות.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 17.02.2022 א
  ו 11.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 א פרופ'ח דיזנדרוק צ'רלס הרצאה 10 11
    14:30-16:30 א מר אביגדורי עידן תרגול 11
 
    09:30-11:30 א פרופ'ח דיזנדרוק צ'רלס הרצאה 10 12
    12:30-14:30 ב גב יוחנובסקי אנה תרגול 12
 
    09:30-11:30 א פרופ'ח דיזנדרוק צ'רלס הרצאה 10 13
    12:30-14:30 ג מר איו מיכאל תרגול 13
 
    09:30-11:30 א פרופ'ח דיזנדרוק צ'רלס הרצאה 10 14
    14:30-16:30 ד גב יוחנובסקי אנה תרגול 14
 
    16:30-18:30 ב ד"ר מלצמן שי הרצאה 20 21
    14:30-16:30 א מר טרביה טארק תרגול 21
 
    16:30-18:30 ב ד"ר מלצמן שי הרצאה 20 22
    12:30-14:30 ב מר טרביה טארק תרגול 22
 
    16:30-18:30 ב ד"ר מלצמן שי הרצאה 20 23
    12:30-14:30 ג מר אביגדורי עידן תרגול 23
 
    16:30-18:30 ב ד"ר מלצמן שי הרצאה 20 24
    14:30-16:30 ד מר איו מיכאל תרגול 24
 
    09:30-11:30 א גב שפירא רעות הרצאה 30 31
    14:30-16:30 א מר כהן אנטוני תרגול 31
 
    09:30-11:30 א גב שפירא רעות הרצאה 30 32
    12:30-14:30 ב   תרגול 32
 
    09:30-11:30 א גב שפירא רעות הרצאה 30 33
    12:30-14:30 ג   תרגול 33
 
    09:30-11:30 א גב שפירא רעות הרצאה 30 34
    14:30-16:30 ד מר כהן אנטוני תרגול 34
 
        פרופ'ח דיזנדרוק צ'רלס הרצאה 80 86
          תרגול 86


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 macmillan petrucci, r.h., harwood w.s. general chemistry

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:44:09