מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה - 124408

124408 - תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   (   מקצועות קדם
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  114052 פיסיקה 2 ו -    
  124117 יסודות הכימיה א' ו -    
) 124118 יסודות הכימיה ב' ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  114078 פיסיקה 2ל ו -    
  124117 יסודות הכימיה א' ו -    
) 124118 יסודות הכימיה ב' ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  114052 פיסיקה 2 ו -    
  124115 יסודות הכימיה א' ו -    
) 124116 יסודות הכימיה ב' ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  114052 פיסיקה 2 ו -    
) 124120 יסודות הכימיה ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו -    
  114078 פיסיקה 2ל ו -    
) 124120 יסודות הכימיה ו -    
 
  046052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  049052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית      
  124405 כימיה קוונטית 1א'      
  124406 כימיה קוונטית 1ב'      
  125000 מבוא לכימיה קוונטית למהנדסים      
 
  124407 מבוא לכימיה קוונטית וישומיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  124400 כימיה קוונטית 1       מקצועות מכילים
 
  046241 מכניקה קוונטית       מקצועות זהים


ניסויים שהובילו להולדתה של מכניקת הקוונטים. משואת שרדינגר התלויה בזמן. משוואת שרדינגר הסטציונרית. עקרון אי הודאות, משוואת שרדינגר עבור בעיות חד ממדיות, אלקטרוני פאי בשרשרת פוליאנים, בורות פוטנציאל ומנהור, רוטור במישור וערור אלקטרוני פאי בבנזן. אוסצילטור הרמוני, ויברציות במולקולות, תורת ההפרעות התלויה בזמן וכללי בררה לספקטרום ir, ספקטרום רוטציה במולקולה דו אטומית. אטום המימן ומושג האורביטל, ספין אלקטרוני ומצבי סינגלט וטריפלט, מבנה אלקטרוני של אטומים ודטרמיננט סלייטר, משטחי פוטנציאל ומבנה מולקולה בעזרת קרוב בורן-אופנהיימר, מעבר פרנק-קונדון. אורביטלים מולקולריים. מודל היקל ושיטות סמי-אמפיריות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 מכלול נ. מוסייב מכניקה קוונטית מזוית ראיה של הכימיה
1991 prentice hall v.i.levine quantum mechanics

נערך בתאריך 29/09/2022 בשעה 01:30:31