מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לכימיה קוונטית וישומיה - 124407

124407 - מבוא לכימיה קוונטית וישומיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104003 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1   (   מקצועות קדם
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ו -    
  114051 פיסיקה 1 ו -    
) 114052 פיסיקה 2 ו -    
 
  124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה       מקצועות מכילים


תאור ניסויים שהובילו להולדתה של מכניקת הקוונטים: תאור מולקולות בעזרת משוואת שרדינגר הבלתי תלויה בזמן. עקרון אי הודאות ותנודות אטומים במולקולה. פתרון משוואת שרדינגר עבור מודלים לריאקציות כימיות אסורות קלאסית, חלקיק בקופסה. רוטור במישור, אוסצילטור הרמוני. אטום המימן. תורת הפרעה, חוק הזהב של פרמי, שיטות וריאציה למצב היסוד, ספין אלקטרוני, קרוב בורן-אופנהיימר, מעבר פרנק-קונדון. אורביטלים מולקולריים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 מכלול נ. מויסייב מכניקה קוונטית מזוית ראיה של הכימיה
1998 prentice hall i.n. levine quantum chemistry

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 12:23:50