מקצוע מידע על מקצוע : כימיה קוונטית 1ב" - 124406

124406 - כימיה קוונטית 1ב'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124405 כימיה קוונטית 1א'       מקצועות קדם
 
  124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  124400 כימיה קוונטית 1       מקצועות מכילים


מולקולות דו-אטומיות פשוטות. עקרון הוריאציה,תורת ההפרעה, תורת ההפרעה התלויה בזמן, ספין, עקרון פאולי, אטומים רב אלקטרוניים, שיטת הרטרי-פוק, אורביטלים מולקולריים, מבנה המערכה המחזורית.


נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 12:19:54