מקצוע מידע על מקצוע : כימיה קוונטית 1א" - 124405

124405 - כימיה קוונטית 1א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104213 משוואות דיפרנציאליות   (   מקצועות קדם
  114052 פיסיקה 2 ו -    
) 124120 יסודות הכימיה ו -    
 
  124201 יסודות הסימטריה של מולקולות       מקצועות צמודים
 
  124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  124400 כימיה קוונטית 1       מקצועות מכילים


הרקע ההיסטורי למכניקה הקוונטית: הדואליות של חלקיקים וגלים. עקרונות תורת הקוונטים ותורת הקשר הכימי: מכניקת קוונטים בסיסית, אופרטורים קוונטיים, משוואת שרדינגר ופתרונותיה בשביל חלקיק בתיבה, רוטטור במישור ובמרחב, אוסצילטור הרמוני, הסתברויות המעבר, עקרון פרנק- קונדון. אטום מימן.


נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 12:17:54