מקצוע מידע על מקצוע : כימיה קוונטית 1 - 124400

124400 - כימיה קוונטית 1
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   (   מקצועות קדם
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  114052 פיסיקה 2 ו -    
  124117 יסודות הכימיה א' ו -    
) 124118 יסודות הכימיה ב' ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  114078 פיסיקה 2ל ו -    
  124117 יסודות הכימיה א' ו -    
) 124118 יסודות הכימיה ב' ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  114052 פיסיקה 2 ו -    
  124115 יסודות הכימיה א' ו -    
) 124116 יסודות הכימיה ב' ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  114052 פיסיקה 2 ו -    
) 124120 יסודות הכימיה ו -    
  104004 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2   ( או
  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח ו -    
  114078 פיסיקה 2ל ו -    
) 124120 יסודות הכימיה ו -    
 
  046052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  049052 אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית      
 
  124405 כימיה קוונטית 1א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  124406 כימיה קוונטית 1ב'      
  124408 תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה      
  125000 מבוא לכימיה קוונטית למהנדסים      


הרקע היסטורי. משוואת שרדינגר התויה בזמן, אופרטורים ופונקציות גל. עקרון הסופרפוזיציה ועקרון אי הוודאות. הנחות היסוד של תורת הקוונטים. מרחב פונקציות הגל כמרחב הילברט. משוואת שרדינגר הסטציונרית. בעיית החלקיק בתיבה, הרוטור דו מימדי וישומיהן. אפקט המנהרה במערכות כימיות. ויברציות מולקולריות. הסתברויות מעבר וספקטרום ir, משפט הפריקות. פוטנציאל מרכזי. הרוטור הקשיח. רוטציה של מולקולות דו אטומיות. אטום דמוי מימן. תורת ההפרעות. עקרון הואריאציה. שעטת השדה הממוצע. אטום ההליום. הספיק האלקטרוני. מערכות של חלקיקים זהים. מצבי סינגלט וטריפלט. קרוב הרטרי-פוק. דטרמיננו סלייטר ועקרון פאולי. המערכה המחזורית. קרוב בורן-אופנהיימר. יון מולקולת המימן. אורביטלים מולקולרים. שיטת היקל.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 16:57:05