מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הכימיה - 124120 (Current)

124120 - יסודות הכימיה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  123015 השלמות כימיה       מקצועות קדם
 
  124001 כימיה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  124011 כימיה 11      
  124014 כימיה 11 א      
  124105 כימיה אי אורגנית 1מפ'      
  124117 יסודות הכימיה א'      
  124118 יסודות הכימיה ב'      
 
  124002 כימיה 1 ב       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  124051 כימיה 1 לרפואנים      
  124104 כימיה אי-אורגנית 1מ      
  124114 יסודות הכימיה      
  124115 יסודות הכימיה א'      
  124116 יסודות הכימיה ב'      
  125001 כימיה כללית      
  125011 כימיה כללית + מעבדה      


אטומים, מולקולות ויונים. התורה הקוונטית והמבנה האלקטרוני של אטומים. הטבלה המחזורית. הקשר הכימי. גיאומטריה של מולקולות ואורביטלים מולקולרים. תרמוכימיה. מצב הצבירה הגזי. כוחות בין מולקולריים, נוזלים ומוצקים. תכונות פיסיקליות של תמיסות. קינטיקה כימית. שווי משקל כימי. חומצות ובסיסים. אלקטרוכימיה.


הערות
ברישום המוקדם הר 20+10- פתוחות גם
לוותיקים לוקחי הקורס.
הר 10- ברישום המוקדם מוצעת לסטו.
מהנ. סביבה, ביוטכנולוגיה ומזון,
וביו-רפואה-רפואה וחומרים-רפואה.
הר 20- ברישום המוקדם מוצעת לחדשים
מהנ.כימית, הנ.ביוכימית, חינוך,
ביולוגיה וחומרים-ביולוגיה.
הר 30- עבור סטו.מרפואה.
קב 51- עבור נוער ארכימדס בלבד.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 22.02.2021 א
  ג 16.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 א פרופ/ח עמירב דרורי לילך הרצאה 10 11
    14:30-16:30 ד
    14:30-16:30 ב מר עיד עימאד תרגול 11
 
    09:30-11:30 א פרופ/ח עמירב דרורי לילך הרצאה 10 12
    14:30-16:30 ד
    14:30-16:30 ב מר מן גיא תרגול 12
 
    09:30-11:30 א פרופ/ח עמירב דרורי לילך הרצאה 10 13
    14:30-16:30 ד
    10:30-12:30 ג גב לוי רומי תרגול 13
 
    16:30-18:30 ג פרופ/ח עמירב דרורי לילך הרצאה 20 21
    16:30-18:30 ד
    14:30-16:30 א   תרגול 21
 
    16:30-18:30 ג פרופ/ח עמירב דרורי לילך הרצאה 20 22
    16:30-18:30 ד
    10:30-12:30 ג   תרגול 22
 
    16:30-18:30 ג פרופ/ח עמירב דרורי לילך הרצאה 20 23
    16:30-18:30 ד
    10:30-12:30 ג   תרגול 23
 
    09:30-11:30 א ד"ר פרברי גלית ורד הרצאה 30 31
    08:30-10:30 ב
    10:30-12:30 ב גב שפירא רעות תרגול 31
 
    09:30-11:30 א ד"ר פרברי גלית ורד הרצאה 30 32
    08:30-10:30 ב
    12:30-14:30 ב מר עיד עימאד תרגול 32
 
        פרופ/ח עמירב דרורי לילך הרצאה 50 51
          תרגול 51
 
        פרופ/ח עמירב דרורי לילך הרצאה 60 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 mcgraw hill, inc. raymond chang chemistry (fifth edition)
1992 scientific american books atkins and j.a. beran general chemistry ( 2nd ed. )

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 12:52:48