מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הכימיה ב" - 124118

124118 - יסודות הכימיה ב'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124117 יסודות הכימיה א'       מקצועות קדם
 
  124114 יסודות הכימיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  124116 יסודות הכימיה ב'      
  124120 יסודות הכימיה      
  125001 כימיה כללית      
  125011 כימיה כללית + מעבדה      
  125013 מעבדה בכימיה כללית      
 
  125001 כימיה כללית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מצבי צבירה: גזים אידאליים, משוואת המצב, התפלגות מכסוול בולצמן ומושג הטמפרטורה, גזים ריאליים. כוחות בינמולקולריים, מבנה גבישי. תרמודינמיקה: החוק הראשון של התרמודינמיקה, ריאקציות אקזותרמיות ואנדותרמיות. החוק השני: אנטרופיה ואנרגיה חופשית. מעברי פאזה. שיווי משקל כימי: גורמים המשפיעים על שיווי משקל. עקרון לה-שטלייה, תמיסות רוויות וקבוע מכפלת המסיסות. חמצון-חיזור: מצבי חמצון של יסודות ותרכובות אורגניות, תהליכי חמצון-חיזור, הסדרה האלקטרוכימית, תא גלווני ומשוואת נרנסט למתח התא.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 prentic 8th ed. petrucci, harwood and herring general chemistry
1998 mcgraw hill, inc 6th ed. raymond chang chemistry

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 13:13:16