מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הכימיה א" - 124117

124117 - יסודות הכימיה א'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124114 יסודות הכימיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  124115 יסודות הכימיה א'      
  124120 יסודות הכימיה      
  125001 כימיה כללית      
  125011 כימיה כללית + מעבדה      
  125013 מעבדה בכימיה כללית      
 
  125001 כימיה כללית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מושגי יסוד: יסודות תרכובות ותערובות, תרכובות יוניות ומולקולריות, הנוסחה הכימית, המשוואה הכימית, ריכוזים בתמיסות מהירות תגובה. הגדרת קינטיקה של ריאקציות, שיווי משקל כימי וקבוע שיווי משקל, חומצות ובסיסים. רקע היסטורי: התפיסה המדעית הקלאסית, ספקטרום הפליטה של אטום המימן. נוסחת פלאנק, מודל בוהר, המודל הקוונטי, אורביטלים אטומיים. מבנה האטום והמערכת המחזורית, הקשר הכימי: קשר יוני, קשר קוולנטי, מבני לואיס, הכלאות ומבנה מרחבי של מולקולות, אורביטלים מולקולריים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 prentice hall, 8th ed. petrucci, harwood and herring general chemistry
1998 mcgraw hill 6th ed.   chemistry

נערך בתאריך 28/05/2020 בשעה 12:02:24