מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הכימיה א" - 124117 (Current)

124117 - יסודות הכימיה א'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124114 יסודות הכימיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  124115 יסודות הכימיה א'      
  124120 יסודות הכימיה      
  125001 כימיה כללית      
  125011 כימיה כללית + מעבדה      
  125013 מעבדה בכימיה כללית      
 
  125001 כימיה כללית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מושגי יסוד: יסודות תרכובות ותערובות, תרכובות יוניות ומולקולריות, הנוסחה הכימית, המשוואה הכימית, ריכוזים בתמיסות מהירות תגובה. הגדרת קינטיקה של ריאקציות, שיווי משקל כימי וקבוע שיווי משקל, חומצות ובסיסים. רקע היסטורי: התפיסה המדעית הקלאסית, ספקטרום הפליטה של אטום המימן. נוסחת פלאנק, מודל בוהר, המודל הקוונטי, אורביטלים אטומיים. מבנה האטום והמערכת המחזורית, הקשר הכימי: קשר יוני, קשר קוולנטי, מבני לואיס, הכלאות ומבנה מרחבי של מולקולות, אורביטלים מולקולריים.


הערות
קב 11- עבור סטודנטים חדשים ממסלול
כימיה,ביוכימיה-מולקולרית ומסלול
חינוך לוקחי הקורס.
קב 12- לסטודנטים חדשים ממסלול
הנ.חומרים והנ.חומרים-כימיה.
קב 13- תפתח בהתאם לצורך.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 17.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 כימיה 09:30-11:30 א פרופ. אדיר נעם הרצאה 10 11
    14:30-20:30 ג גב סקליאר ג'ניה מעבדה 11
    10:30-12:30 ג גב נ'גם סאלי תרגול 11
 
1 כימיה 09:30-11:30 א פרופ. אדיר נעם הרצאה 10 12
    08:30-14:30 ד גב סקליאר ג'ניה מעבדה 12
    10:30-12:30 ג גב נ'גם סאלי תרגול 12
 
1 כימיה 09:30-11:30 א פרופ. אדיר נעם הרצאה 10 13
    08:30-14:30 ד גב סקליאר ג'ניה מעבדה 13
    10:30-12:30 ג גב נ'גם סאלי תרגול 13
 
        פרופ. אדיר נעם הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 prentice hall, 8th ed. petrucci, harwood and herring general chemistry
1998 mcgraw hill 6th ed.   chemistry

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 13:09:10