מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הכימיה ב" - 124116

124116 - יסודות הכימיה ב'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124118 יסודות הכימיה ב'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  124114 יסודות הכימיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  125001 כימיה כללית      
  125011 כימיה כללית + מעבדה      
 
  124120 יסודות הכימיה       מקצועות מכילים
  124122 מעבדה ביסודות הכימיה      


נוזלים, תאור של קבוצות פונקציונליות בחומצה, כהל ואמין. מצבי צבירה: גזים אידאליים, משוואת המצב, התפלגות מכסוול-בולצמן ומושג הטמפרטורה. גזים ריאליים. מעברי פאזה. כוחות בינמולקולריים. מבנה גבישי. תרמודינמיקה: החוק הראשון, ריאקציות אקזותרמיות ואנדותרמיות. החוק השני: אנטרופיה ואנרגיה חופשית. שיווי משקל כימי: שיווי משקל תרמודינמי. עקרון לה-שטלייה. תמיסות רוויות וקבוע מכפלת המסיסות. חמצון חיזור: מצבי חמצון, תהליכי חמצון-חיזור, הסדרה האלקטרוכימית, תא גלווני ומשוואת נרנסט למתח התא. תא ריכוזים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 prentice hall petrucci, harwood and herring general chemistry 8th ed.
1998 mcgraw hill, inc. raymond chang chemistry 6th ed.
2000 w.h.freeman l.jones and p.w.atkins chemistry 4th ed.

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 13:05:02