מקצוע מידע על מקצוע : יסודות הכימיה א" - 124115

124115 - יסודות הכימיה א'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  124117 יסודות הכימיה א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  124114 יסודות הכימיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  125001 כימיה כללית      
  125011 כימיה כללית + מעבדה      
 
  124120 יסודות הכימיה       מקצועות מכילים
  124122 מעבדה ביסודות הכימיה      


מושגי יסוד: יסודות תרכובות ותערובות, הנוסחה הכימית, ריכוזים בתמיסות, מהירות תגובה. שיווי משקל כימי. חומצות ובסיסים. רקע היסטורי: התפיסה המדעית הקלאסית, נסויי רתרפורד, קרינה א"מ וספקטרום הפליטה של אטום המימן. נוסחת פלאנק. מודל בוהר. המודל הקוונטי, אורביטלים אטומיים. מבנה האטום והמערכה המחזורית. הקשר הכימי: קשר יוני וקוולנטי, מבני לואיס, הכלאות ומבנה מרחבי של מולקולות. אורביטלים מולקולריים,
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 prentice hall petrucci, harwood and herring general chemistry 8th ed.
1998 mcgraw hill, inc. raymond chang chemistry 6th ed.
2000 w.h.freeman l.jones and p.w.atkins chemistry 4th ed.

נערך בתאריך 30/09/2020 בשעה 13:01:18