מקצוע מידע על מקצוע : מבוא ליחסות כללית - 118130 (Previous)

118130 - מבוא ליחסות כללית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה       מקצועות קדם
 
  117020 מבוא ליחסות כללית       מקצועות זהים


חזרה על תורת היחסות הפרטית. ההנחות היסודיות של תורת היחסות הכללית. עקרון הקווריאנטיות ועקרון האקויולנטיות, טנסורים, גאומטריה רימנית, הזזה מקבילה ונגזרת קווריאנטית, הקו הגאודטי, טנסור רימן, מרחב עקום, משוואות התנועה. פתרון שוורצשילד, השוואה עם הנסיון, מושגים של הקוסמולוגיה היחסותית. גלי כבידה. סטיה גאודזית וכוחות גאות.


הערות
מתרגל אחראי ואחראי סדנא: אסף לניר.
תינתן שעת תגבור בתאום עם הסטודנטים.
בודק תרגילים: נועה זילברמן.
מועדי בחינות 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
705 אולמן 09:00-12:00 ב 08.07.2019 א
304 חומרים 13:00-17:00 א 06.10.2019 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 15:30-17:30 ג פרופ. אורי עמוס הרצאה 10 11
502 פיסיקה 15:30-16:30 ד
502 פיסיקה 16:30-17:30 ד מר לניר אסף תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , אביב תש"פ

נערך בתאריך 08/12/2019 בשעה 18:29:53