מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפיסיקת החלקיקים - 118123

118123 - מבוא לפיסיקת החלקיקים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  118122 תורת הקוונטים 3       מקצועות קדם
 
  117013 מבוא לפיסיקת החלקיקים       מקצועות זהים


האנטראקציות היסודיות ושיטות נסיוניות בחלקיקים, סימטריות cp, c, p, t, סימטריות ( su ( n , מודל הקוורקים, ספקטרוסקופיה של הדרונים, יחסי התפרקות, המודל הסטנדרטי של הכח האלקטרו-חלש, הכח החזק - qcd, בעיות איחוד הכוחות.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  סמינר' ב 12:30-14:30 א ד"ר שורק יותם הרצאה 10 11
  סמינר' ב 12:30-13:30 ג
  סמינר' ב 13:30-14:30 ג מר וייס יניב תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:40:17