מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקת כוכבים - 118121 (Previous)

118121 - פיסיקת כוכבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות צמודים
 
  117005 פיסיקת כוכבים       מקצועות זהים


הגדלים הפיסיקליים היסודיים המתארים כוכב. המשוואות היסודיות של מבנה כוכבים. סוגי כוכבים: מסדרה ראשית עד ננסים לבנים וכוכבי ניוטרונים. איבוד מסה ע"י כוכבים. יצירת כוכבים וכוכבי לכת. תנודות וסיבוב של כוכבים. כוחות גאות. העברת מסה בין כוכבים. דיסקות ספיחה. סילוני גז מדיסקות ספיחה.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2018 , 2018/2019 אביב תשע"ט סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 09:30-11:30 ג פרופ. סוקר נועם הרצאה 10 11
  סמינר' ב 16:30-17:30 ב   תרגול 11

נערך בתאריך 08/12/2019 בשעה 18:24:14