מקצוע מידע על מקצוע : אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים - 118117

118117 - אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044339 פוטוניקה ולייזרים       מקצועות קדם
  114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה     או
  116003 פיסיקה של לייזרים     או
 
  048905 אופטיקה לא לינארית ושימושית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


רגישות חשמלית, קיטוביות אטומית ויונית, יחסי קרמרס-קרוניג, גלים אל"מ בגבישים לא איזוטרופיים , אליפסואיד האינדקס, הקדמה לאופטיקה לא-ליניארית, אי-ליניארית מסדר שני, התפשטות גלים בתווך לא-ליניארי, יצירת הרמוניה שניה, תיאום מופע, הגבר פרמטרי ותנודה פרמטרית, האפקט האלקטרו-אופטי, אי-ליניאריות מסדר שלישי, אפקט kerr האופטי, עירוב 4 גלים, תהליכים מאולצים, צימוד מופע, סוליטונים מרחביים וזמניים, סוליטונים וקטוריים וסוליטונים מורכבים, אופטיקה לא-ליניארית בתווך פוטורפרקטיבי, מאגר מידע הולוגרפי.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
6687602 1989 wiley a. yariv quantum electronics

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 03:03:54