מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים פיסיקליים בתווך הבינכוכבי - 118116

118116 - תהליכים פיסיקליים בתווך הבינכוכבי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  115203 פיסיקה קוונטית 1   (   מקצועות קדם
) 116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה ו -    


מבנה התווך הבינכוכבי. תהליכי ינון, תהליכי חימום וקירור, אבחון ע"י קווי פליטה וקרינת רצף. קווי בליעה. אבק בינכוכבי. דינמיקת גז. עננים מולקולריים ויצירת כוכבים.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 15:30-17:30 א פרופ' לאור ארי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1978 wiley l. spitzer physical processes in the interstellar medium
1989 university science books d.e. osterbrock astrophysics of gaseous nebulae and active galactic nuclei
1979   g.b.rybicki and a.p. lightman radiative processes in astrophysics wiley

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:41:12