מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה גלקטית 1 - 118085 (Current)

118085 - פיסיקה גלקטית 1
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות קדם
  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה     או
 
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות זהים


מבנה ואוכלוסיות הכוכבים בגלקסיות. הדינמיקה של מערכות כוכבים. הדינמיקה של דיסקות והמבנה הספירלי. צבירי כוכבים. חומר בינכוכבי. ההתפתחות הכימית של גלקסיות. יצירת גלקסיות. גלקסיות פעילות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 11:30-13:30 ב פרופ/ח דז'אק וינסנט הרצאה 10 10

נערך בתאריך 14/06/2021 בשעה 23:53:10