מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה גלקטית 1 - 118085

118085 - פיסיקה גלקטית 1
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות קדם
  116354 אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה     או
 
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות זהים


מבנה ואוכלוסיות הכוכבים בגלקסיות. הדינמיקה של מערכות כוכבים. הדינמיקה של דיסקות והמבנה הספירלי. צבירי כוכבים. חומר בינכוכבי. ההתפתחות הכימית של גלקסיות. יצירת גלקסיות. גלקסיות פעילות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:14:00