מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מתימטיות בפיסיקה: גישות אנליטיות - 117120

117120 - שיטות מתימטיות בפיסיקה: גישות אנליטיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104215 פונקציות מרוכבות א'   (   מקצועות קדם
) 104216 משוואות דיפרנציאליות חלקיות ו -    
 
  114204 תורת הקוונטים 2       מקצועות צמודים
 
  118125 שיטות מתמטיות בפיסיקה: שיטות אנלט       מקצועות זהים


חלק א: משוואות דיפרנציאליות ופונקציות מיוחדות, פתוח אסימפטוטי ותכונות ספקטרליות. משוואות אינטגרליות וטרנספורמים אינטגרליים ושימושיהם בפיסיקה. שיטות של פונקציות green. שיטות קירוב למשואות ערכים עצמיים ותכונותיהן. חלק ב: טנזורים במרחבים ליניאריים, יריעות, מבוא לתבניות דיפרנציאליות, אלומות סיבים. דוגמאות ושימושים פיסיקלים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1953 mcgraw-hill p.m. morse and h. feshbach methods of theoretical physics
1970   j. mathews and r.l. walker mathematical methods in physics
1978 mcgraw-hill c.m. bender and s.a. orszag advanced mathematical methods for scientists
1989 springer v.i. arnold mathematical methods of classical mechanics
1985 cambridge university press w.l. burke applied differential geometry
    i. katzenelson harmonic analysis

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:29:05