מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לפיסיקת החלקיקים - 117013

117013 - מבוא לפיסיקת החלקיקים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114214 פיס. של גרעינים וחלקיקים יסודיים   (   מקצועות קדם
) 117007 תורת הקוונטים 3 ו -    
 
  118123 מבוא לפיסיקת החלקיקים       מקצועות זהים


האנטראקציות היסודיות ושיטות נסיוניות בחלקיקים, סימטריות cp, c, p, t, סימטריות ( su ( n , מודל הקוורקים, ספקטרוסקופיה של הדרונים, יחסי התפרקות, המודל הסטנדרטי של הכח האלקטרו-חלש, הכח החזק - qcd, בעיות איחוד הכוחות.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:18:28