מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקוונטים 3 - 117007

117007 - תורת הקוונטים 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114245 תורה אלקטרומגנטית   (   מקצועות קדם
) 115204 פיסיקה קוונטית 2 ו -    
 
  118101 מבוא לתורת המיתרים א'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  118122 תורת הקוונטים 3       מקצועות זהים


משוואת דירק, משוואת קליין-גורדון, חלקיק באנטראקציה עם שדה אלקטרומגנטי ספין, פיזור, תורת ההפרעות ודיאגרמות פיינמן, קוונטיזציה שניה, קוונטיזציה של שדה אלקטרומגנטי, שדה דירק ושדה קליין-גורדון.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:14:49