מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקת כוכבים - 117005

117005 - פיסיקת כוכבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115203 פיסיקה קוונטית 1   (   מקצועות קדם
  115211 פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו -    
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה ו -    
) 117118 תהליכים פיסיקליים באסטרופיסיקה ו -    
 
  118121 פיסיקת כוכבים       מקצועות זהים


הגדלים הפיסיקליים היסודיים המתארים כוכב. המשוואות היסודיות של מבנה כוכבים. סוגי כוכבים: מסדרה ראשית עד ננסים לבנים וכוכבי ניוטרונים. איבוד מסה ע"י כוכבים. יצירת כוכבים וכוכבי לכת. תנודות וסיבוב של כוכבים. כוחות גאות. העברת מסה בין כוכבים. דיסקות ספיחה. סילוני גז מדיסקות ספיחה.


נערך בתאריך 08/12/2019 בשעה 18:04:10